Disclaimer

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

De websites van Naturalaquatic en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Naturalaquatic.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Naturalaquatic.

Het betreft de inhoud van alle Naturalaquatic websites, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Deze rechten berusten bij Naturalaquatic.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Naturalaquatic is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

 

Merken


Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Naturalaquatic, tenzij anders aangegeven.

Zonder schriftelijke toestemming van Naturalaquatic is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

Aansprakelijkheid

 

Naturalaquatic besteedt veel zorg en aandacht aan de op deze website getoonde informatie.

Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Als de op de websites verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal d Naturalaquatic grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Naturalaquatic kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.

 

Naturalaquatic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Naturalaquatic behoudt zich het recht voor recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Hoewel Naturalaquatic alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Naturalaquatic niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in de website leiden naar websites buiten het domein van Naturalaquatic

- geen eigendom van Naturalaquatic

– zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

 

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat de bezoeker de website van Naturalaquatic.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Naturalaquatic worden onderhouden wordt afgewezen.

Naturalaquatic sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Frames

 

Het is niet toegestaan deze site te framen.

 

Naturalaquatic info@naturalaquatic.com